Podjetja pričakujejo padec cen poslovnih nepremičnin za skoraj desetino

Gospodarska zbornica Slovenije je v mesecu juniju v sodelovanju s podjetjem NAI Significa izvedla anketo gospodarstva med slovenskimi podjetji. Anketa je zajemala vprašanja vezana na nepremičnine, COVID-19 ter posojila. V anketi je sodelovalo 272 slovenskih podjetji vseh velikosti, iz vseh dejavnosti.

Rezultati ankete so pokazali, da slovenska podjetja v večini t.j. 65-odsotokov poslujejo v lastnih prostorih. Pri čemer le 24% podjetij svoje prostore oddaja v najem.

Dobra tretjina vprašanih je pred izbruhom epidemije načrtovala spremembo velikosti poslovnih prostorov. Večina načrtuje, da bodo spremembe kljub epidemiji tudi izvedli. Od tega 58-odstotkov podjetij svojih načrtov po epidemiji ni spremenilo, 37-odstotkov se jih bo širilo manj kot načrtovano, ostala pa se bodo svoje prostore krčila bolj, kot so načrtovali.

Anketa nakazuje, da večjih pretresov na trgu poslovnih nepremičnin ni pričakovati, saj sta kar dve tretjini vprašanih odgovorili, da v prihodnjem letu dni ne načrtujejo prodaje ali oddaje lastnih nepremičnin. Po drugi strani dobra četrtina sodelujočih odgovarja, da imajo v načrtu nakup ali najem.

Glede prodajnih in najemnih cen anketirani v večini napovedujejo padec tako enih kot drugih. Podjetja tako pričakujejo, da bodo prodajne cene poslovnih nepremičnin v prihodnjem letu padle za 9,1-odstotka, najemnine pa za 7,9 odstotka.

Glede na to, da cene na trgu poslovnih nepremičnin v Sloveniji v zadnjih letih več ali manj stagnirajo, bo zanimivo spremljati ali se bodo pričakovanja glede padca cen tudi uresničila.

Vsem sodelujočim v anketi se zahvaljujemo.

Analizo ankete si v celoti lahko preberete tukaj: Analiza velike junijske ankete GZS