Vpliv virusa COVID-19 na stanovanjski trg nepremičnin v Sloveniji v času epidemije

Medtem ko čakamo na  uradne statistične podatke o številu in vrednosti transakcij na nepremičninskem trgu v času epidemije v Sloveniji, smo v podjetju NAI Significa d.o.o. pripravili analizo podatkov, ki smo jih zbrali za namen vrednotenja.

Namen analize je bil ugotoviti ali je epidemija vplivala na prodajne cene stanovanjskih nepremičnin, tako da smo jih primerjali z ocenjenimi vrednostmi istih nepremičnin ne upoštevajoč kakršnihkoli diskontov zaradi korona virusa.

Naša analiza je pokazala, da transakcije s katerimi razpolagamo, ne nakazujejo vsesplošnega padca cen stanovanjskih nepremičnin v času trajanja epidemije. Podobno ugotavlja tudi večina nepremičninskih posrednikov v Sloveniji. Prisilnih prodaj za enkrat nismo zaznali, kar pripisujemo tudi ukrepu vlade, ki je omogočil posamezniku in podjetjem 12-mesečni moratorij na odplačevanje kreditov.

Ugotovitve v tej analizi se ujemajo s poročilom o trgu nepremičnin, ki smo ga izdelali v podjetju NAI Significa d.o.o. in je bilo javno objavljeno 12.4.2020.

Analizo si v celoti lahko preberete tukaj: Vpliv COVID-19 na trg nepremičnin v času epidemije