Cenitve za najem hipotekarnega kredita

V vsaki banki, kjer jemljete kredit, bodo od vas zahtevali cenitev nepremičnine.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je podajanje mnenja o vrednosti nepremičnine na podlagi strokovnega tehtanja, ki temelji na objektivnosti, pravilni presoji, znanju, podatkih in izkušnjah. Ocena vrednosti temelji na rezultatih metodičnega zbiranja in analiziranja tržnih podatkov.

Vrednost nepremičnin ocenjujemo v različne namene: za poslovne potrebe, za potrebe sodišča in za druge namene. Ocenjevanje za poslovne potrebe se uporablja za pridobivanje, najem ali nakup nepremičnin, posredovanje pri trženju nepremičnin, gradnjo, zastavo (hipotekarna posojila), zavarovanje, računovodsko poročanje in drugo. Vrednost nepremičnine se določa tudi v primeru stečaja, spojitve ali likvidacije podjetja, v davčne namene, za preverjanje smiselnosti investicije in v sodnih sporih.

Zaključna poročila pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) ali s standardi RICS in so podpisana s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ali člana RICS-a.Oddelek vrednotenja nepremičnin vodita Simon Kavka in Jure Fleischman, nosilca naziva MRICS in pooblaščena ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč ter strokoven nasvet? Pokličite nas na
031 601 368
ali nam pišite na info@naisignifica.com.