Savjetovanje o nekretninama

Pregled postojećeg stanja

Pregled postojećeg stanja zgrada uključuje sveobuhvatan pregled i detaljnu procjenu stanja nekretnine. Namijenjena je vlasnicima nekretnina, kupcima ili investitorima. Omogućuje vam da razumijete stanje nekretnine i sve rizike i moguće troškove koji su ili će biti potrebni u budućnosti. Na temelju pregleda, mogu se izraditi planovi održavanja nekretnine i pomoći se potencijalnim investitorima kada se odlučuju o budućim ulaganjima.

Energetski pregled

Energetski pregled ustanovljuje postojeće stanje zgrade, potrošnje energije i vode, te pruža procjenu uvjeta stanovanja i rada. U opsegu te procjene mi također procjenjujemo mogućnosti smanjenja potrošnje energije i tekućih troškova. Predlažemo rješenja u području energetske učinkovitosti, poboljšanja uvjeta stanovanja i rada, kao i rješenja za druge probleme u objektu.

Energetski certifikat

Energetski certifikat je certifikat koji pokazuje energetske karakteristike zgrade. Prema zakonu, svaka zgrada koja se proda, iznajmljuje ili koja je u vlasništvu javne ustanove mora imati energetski certifikat.

Tu obvezu propisuje zakonodavstvo EU-a, a u Sloveniji sukladno tome, Energetski zakon (EZ-1). Certifikat mogu izdati osobe koje je za to ovlastilo nadležno ministarstvo. Ako vlasnik ne predoči energetski certifikat u gore navedenim slučajevima, može biti kažnjen.