Prenavljamo poslovne procese

Podjetje NAI Significa d.o.o. je bilo izbrano kot upravičenec za sofinanciranje operacije ”Uvedba naprednih cenitvenih modelov, analitike in optimizacije obiskov lokacij” podjetja NAI Significa.”

Trenutno NAI Significa d.o.o. pri obdelavi podatkov, tržnih analizah in cenitvah uporablja enostavna digitalna orodja in modele. Načrtujemo prenovo teh poslovnih procesov, ki bodo omogočali večjo mero avtomatizacije.

Podatke se bo obdelovalo z namenskimi orodji, ki bodo bistveno hitrejša in učinkovitejša. Poleg tega bomo šli v smer uvedbe naprednih modelov cenitev, ki jih lahko generiramo s pomočjo metod strojnega učenja oz. umetne inteligence. Po drugi strani pa bi radi avtomatizirali tudi obiske lokacij, ter s tem povečali učinkovitost in znižali stroške.

Namen operacije je s pomočjo zunanjega izvajalca uvajanje izboljšav in povečanje konkurenčnosti podjetja NAI Significa d.o.o.. Prenovljeni poslovni procesi bodo bistveno (vsaj za polovico) pohitrili in pocenili izvajanje osnovne dejavnosti podjetja, s čimer bo podjetje avtomatsko bistveno konkurenčnejše.

Operacija bo signifikantno izboljšala stopnjo digitalizacije podjetja, s čimer se bodo odprle možnosti, ki nam trenutno še niso očitne. Operacija bo korak v smer brezpapirne družbe. Cilj je izdelava in predaja poročil v digitalni obliki in ne več v klasični papirni. Arhiv bo le še digitalen. Tudi zbiranje podatkov na ogledih ne bo več v papirni obliki, temveč digitalno. Ocenjevalec bo na ogled prišel s tablico ali mobilnim telefonom in ne več z blokom, svinčnikom ter aktovko. Družba bo uporabila tehnologijo umetne inteligence in drugih naprednih tehnologij. Projekt je korak v vpeljavi digitalne transformacije, ki pa se z zaključkom projekta ne bo končala. Zaradi večjega števila vpletenih zaposlenih na projektu se bo izboljšala tudi dovzetnost za sprejemanje digitalnih tehnologij, kar bo zelo koristno v prihodnosti.

Bistveno bomo povečali učinkovitost, torej ob enakih vložkih povečali količino rezultatov. Med vložke štejemo tudi energijo (gorivo za vozila, elektrika za računalnike, itd.).

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««.  Upravičencu se v skladu s pogodbo in sklepom o izboru zagotovi sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov (brez DDV) operacije največ v višini 20.000 €.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si