Odkup lastnega deleža ali kako do neobdavčenega izplačila iz podjetja. Vodič po korakih.

Če razmišljate o prodaji podjetja
ali prodaji lastnega deleža potrebujete:

Zaradi predvidenih sprememb v dohodninskem zakonu, ki začne veljati s 1. januarjem 2023, podjetniki hitijo s prodajo lastnih deležev svojim družbam, da bi lahko svoj delež družbi prodali po ugodnejšem sistemu obdavčitve.

Posameznik ob prodaji lastnega deleža od 1. januarja 2022 lahko plača davek  na dobiček iz kapitala in ne davek na dividendo. V tem primeru gre za precej ugodnejšo obdavčitev, saj posameznik (po 15 letih lastništva), davka ne plača.*

*To je bilo do leta 2022 možno le, če je družba kotirala na borzi in tam kupovala lastne delnice.

Davčna obravnava prodaje lastnih deležev bo v letu 2023 tretirana kot dividenda in spet manj ugodna

Tako v letu 2022 posameznik, ki je v lastništvu družbe že več kot 15 let, ob prodaji svojega deleža torej ne plača davka na kapitalski dobiček. Na enak način se obravnava prodaja svojega deleža istemu podjetju. Z letom 2023 bo davčna obravnava prodaje lastnih deležev ponovno manj ugodna saj bodo ta izplačila tretirana kot dividenda in bo tako obdavčitev enaka 25,0 %*.

Zato svetujemo, da poskrbite za čimprejšnjo ocenitev in s tem tudi prodajo lastnega deleža.

* Kaj je davčna osnova oziroma od katere vrednosti plačamo davek? Davčna osnova je razlika med prodajno vrednostjo deleža, ki se oblikuje tržno, ter nabavno vrednostjo deleža (vrednost deleža v času vstopa družbenika v podjetje).

Prodaja lastnega deleža v 4-ih korakih

1) Cenitev vrednosti lastniškega deleža, ki ga želim prodati
Pametna praksa pri tovrstnih prodajah je, da cenitev podjetja in deleža opravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.

Zakaj potrebujem cenitev?
Na osnovi cenitve in željene višine izplačanega denarja, se določi lastni delež, ki se bo prodal. Cenitev služi tudi kot zagovor pred FURS saj dokazuje, da je podjetnik prodal lastne deleže po tržni vrednosti.

2) Po vaši odločitvi, kolikšen lastni delež boste prodali sledi izdelava davčnega mnenja, ki navaja upravičenost in zakonsko podlago transakcije.

3) Sledi obisk notarja, kjer se sklene kupoprodajna pogodba za odkup lastnega deleža.

4) Notarsko overjena kupoprodajna pogodba nato omogoča izplačilo kupnine in uspešno zaključeno transakcijo.

Na kaj je potrebno paziti pri prodaji lastnega deleža in kakšne so opcije izplačil?

Dobro je, da ima družba na računu dovolj sredstev za izplačilo kupnine, hkrati pa mora v bilanci stanja izkazovati bilančni dobiček. Seveda je potrebno pred prodajo deleža preračunati tudi, kako bo izplačilo vplivalo na samo likvidnost družbe.

V izogib morebitnim likvidnostnim težavam družbe, se nekateri podjetniki odločajo za postopno izplačevanje kupnine, kjer pa obstaja tveganje, da bi FURS v tem primeru lahko odločil, da je do prodaje prišlo dejansko takrat, ko je izplačana kupnina. Kar pomeni, da bi bila kupnina izplačana v letu 2023 obdavčena kot dividenda, torej po 25,0 % davčni stopnji, kot je navedena v predlogu Zakona.

Posamezniki se med drugim odločajo tudi za enkratno izplačilo kupnine, kateremu sledi posojilo lastnika nazaj družbi. Pri tem pa seveda obstaja tveganje, da bo inšpekcija preverjala povezane posle ter po kakšni obrestni meri je dano posojilo.

Imeli pa smo tudi že primere, kjer smo družbam za namen nakupa lastnega deleža uredili financiranje pri bankah oziroma najem posojila.

Najboljših strategij je toliko, kolikor je podjetij, čas za ukrepanje pa se izteka.

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč ter strokoven nasvet? Pokličite nas na 031 340 650, pišite na info@naisignifica.com ali izpolnite spodnji obrazec.