O nas

O podjetju

NAI Significa je del mednarodnega združenja NAI Global, ki je vodilno globalno združenje strokovnjakov s področja poslovnih nepremičnin in s tem povezanimi storitvami. Trenutno je po celem svetu prisotnih več kot 400 pisarn, ki jih sestavlja več kot 7.000 strokovnjakov. Letno opravimo več kot 17 milijard € transakcij s poslovnimi nepremičninami.

NAI Significa je bila ustanovljena leta 2011 kot Cenilna družba d.o.o. Ustanovitelja Simon Kavka Jensterle in Andrej Lampe imata bogate izkušnje na področju nepremičnin, na katerem delata že več kot 15 let. Partner Matija Filiplič vodi storitve finančnega svetovanja in vrednotenja podjetij. NAI Significa je edino globalno svetovalno podjetje v Sloveniji, ki ima izkušnje tako na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin, podjetij, strojev in opreme kot tudi pri nepremičninskem posredovanju, izdelavi energetskih izkaznic in nenazadnje finančnem svetovanju. Med nami sta dva člana RICS in en nosilec naziva CFA. NAI Significa je eno izmed vodilnih podjetij na področju ocenjevanja vrednosti v Sloveniji. Letno ocenimo več kot 3 milijone kvadratnih metrov v regiji, ki v skupni vrednosti presegajo 1 milijardo €. Trenutno ekipo sestavlja 16 visoko usposobljenih strokovnjakov. Junija 2018 smo se pridružili mednarodni skupini NAI Global in postali del svetovne sile, ki poganja trg s poslovnimi nepremičninami ter povezanimi storitvami. Dostop do informacij, ki jih imamo kot ocenjevalci vrednosti, in pregled nad svetovnim trgom poslovnih nepremičnin predstavljata veliko prednost in nas postavljata korak pred konkurenco. Omogočata nam, da vidimo dlje, zato lahko ponudimo bistveno boljše in bolj kompleksne storitve.

Nosilci licenc

Andrej Lampe MRICS

Andrej Lampe je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in strokovnjak za izdajo energetskih izkaznic. Od leta 2013 je nosilec naziva MRICS za področje ocenjevanja vrednosti. Je tudi član Slovenskega inštituta za revizijo in Inženirske zbornice Slovenije.

Poleg dolgoletnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin ima, kot pooblaščeni inženir gradbene stroke, izkušnje pri razvoju, vodenju ter gradbenem nadzoru pri gradnji večjih nepremičninskih projektov.

Jure Fleischman

Jure Fleischman je magister prava in managementa nepremičnin ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Poleg tega je sodni cenilec za strokovno področje gradbeništvo (podpodročje nepremičnine) in pooblaščeni nepremičninski posrednik.

Je član Slovenskega inštituta za revizijo in član združenja sodnih cenilcev in izvedencev.

Poleg dolgoletnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin ima izkušnje na področju nepremičninskega posredovanja in izvedbe lastnih nepremičninskih projektov od nakupa do predaje nepremičnin na trgu.

Katja Kovačič

Katja Kovačič je magistra prava in managementa nepremičnin, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin ter nepremičninska posrednica.

Njene izkušnje na področju nepremičnin, poleg ocenjevanja vrednosti obsegajo tudi nepremičninsko posredovanje, vodenje portfelja nepremičnin, pravno svetovanje in sestavo pogodb. Sodelovala je tudi pri zasnovi večjih nepremičninskih projektov in vodila manjše podjetje.

Matija Filiplič, CFA

Matija Filiplič je univerzitetni diplomirani ekonomist, magister znanosti »MSc« (London School of Economics) ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Prav tako je nosilec naziva CFA, mednarodne licence, ki združuje finančne strokovnjake po celem svetu. Je član odbora CFA Society Slovenia in Slovenskega inštituta za revizijo.

Svoje izkušnje je 10 let pridobival v NLB d.d. na področju podjetniških financ. Poleg tega je vodil prodajne mandate podjetij (M&A) in svetoval pri nakupih in prodajah podjetij, izkušnje pa ima tudi na področju finančnega skrbnega pregleda družb.

Simon Kavka Jensterle MRICS

Simon Kavka Jensterle je univerzitetni diplomirani ekonomist ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in nepremičninski posrednik z več kot 15 let izkušenj. Od leta 2013 je nosilec naziva MRICS za področje ocenjevanja vrednosti v Sloveniji. Je tudi član Slovenskega inštituta za revizijo.

Poleg dolgoletnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti ima mnogo izkušenj tudi na področju nepremičninskega posredovanja. Sodeloval je s strankami kot so Swarovski, Adecco, Syngenta, Publikum, Veletekstil d.d., Žito d.d., itd.

Prijavite se na novice