Ocenjevanje vrednosti

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Koliko je vredno moje podjetje?
Za koliko ga lahko prodam?
Kaj sploh vpliva na vrednost podjetja in kako lahko povečam oz. optimiziram to vrednost?

Naša strokovna ekipa lahko odgovori na vsa ta in podobna vprašanja. Na podlagi analize makroekonomskega okolja, dejavnosti v kateri se ocenjevano podjetje nahaja in natančne finančne analize preteklega poslovanja, izvedemo vrednotenje podjetja, posameznih poslovnih enot ali dejavnosti. Pri tem uporabljamo mednarodno priznane sodobne metode ocenjevanja vrednosti (kot so metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, metoda primerljivih borznih podjetij, metoda primerljivih kupoprodaj in metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti).

Opravljamo in imamo izkušnje z vrednotenjem podjetij za različne namene, med drugim za:

  • nakupe in prodaje podjetij,
  • računovodsko poročanje,
  • združitve in prevzeme,
  • iztisnitve manjšinskih delničarjev,
  • davčne potrebe, idr.

 

Zaključna poročila pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in so podpisana s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Oddelek vrednotenja podjetij vodi Matija Filiplič, ki je nosilec naziva CFA, mednarodne licence, ki združuje finančne strokovnjake po celem svetu in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je podajanje mnenja o vrednosti nepremičnine na podlagi strokovnega tehtanja, ki temelji na objektivnosti, pravilni presoji, znanju, podatkih in izkušnjah. Ocena vrednosti temelji na rezultatih metodičnega zbiranja in analiziranja tržnih podatkov.

Vrednost nepremičnin ocenjujemo v različne namene: za poslovne potrebe, za potrebe sodišča in za druge namene. Ocenjevanje za poslovne potrebe se uporablja za pridobivanje, najem ali nakup nepremičnin, posredovanje pri trženju nepremičnin, gradnjo, zastavo (hipotekarna posojila), zavarovanje, računovodsko poročanje in drugo. Vrednost nepremičnine se določa tudi v primeru stečaja, spojitve ali likvidacije podjetja, v davčne namene, za preverjanje smiselnosti investicije in v sodnih sporih.

Zaključna poročila pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) ali s standardi RICS in so podpisana s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ali člana RICS-a. 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Ocenjevanje vrednosti premičnin

Naši strokovnjaki imajo izkušnje z ocenjevanjem vrednosti vseh vrst premičnin (gradbena mehanizacija, stroji, industrijska oprema, stanovanjska oprema, glasbeni instrumenti, vse vrste vozil).

Zaključna poročila pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in so podpisana s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Oddelek vrednotenja premičnin vodi Simon Kavka Jensterle, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti premičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE