Nepremičninsko svetovanje

Analize nepremičninskega trga

Našim strankam nudimo temeljit vpogled v dogajanje na nepremičninskem trgu, ki vključuje tako podatke iz javno dostopnih baz kot tudi informacije pridobljene z našim vsakdanjim sodelovanjem na trgu. Izdelamo analize, ki so prilagojene vašim posebnim zahtevam. Po dogovoru lahko izdelamo raziskave trenutne tržne dinamike, raziskave gibanja trga v preteklih letih, raziskave tržnega potenciala za nove stanovanjske in poslovne objekte ter analize ekonomskih občutljivosti ne glede na tip ali velikost nepremičninskih investicij.

Pregled stanja objektov

Pregled stanja objektov zajema obsežen pregled in natančno oceno stanja nepremičnine. Namenjen je lastnikom nepremičnin, kupcem ali investitorjem. Omogoča razumevanje stanja nepremičnine in vseh tveganj in potencialnih izdatkov, ki so ali bodo potrebni v prihodnosti. Na podlagi pregleda se lahko naredijo vzdrževalni načrti nepremičnine, potencialnim investitorjem pa pomaga pri odločanju o prihodnjih naložbah.

Energetski pregled

Energetski pregled prikazuje obstoječe stanje objekta, porabo energije in vode ter podaja oceno bivalnih in delovnih pogojev. V sklopu pregleda izdelamo tudi oceno možnosti zmanjšanja porabe energije in tekočih stroškov. Predlagamo rešitve na področju energetsko učinkovite oskrbe objekta, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, kot tudi rešitve ostale problematike na objektu.

Izdelovanje energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je certifikat, ki izkazuje energijske lastnosti objekta. V skladu z zakonom mora vsaka stavba, ki se prodaja, oddaja v najem ali je v lasti/uporabi javne uprave, imeti energetsko izkaznico.

Obveznost je naložil Energetski zakon (EZ-1). Certifikat lahko izdajo osebe pooblaščene s strani pristojnega ministrstva. V kolikor lastnik ne zagotovi energetske izkaznice v omenjenih primerih, ga lahko doleti denarna globa.