Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Specializirani smo za pogodbeno, nepremičninsko, prostorsko, gradbeno in obligacijsko pravo, zato vam nudimo:

 1. pravno svetovanje in storitve na omenjenih pravnih področjih;
 2. sestavljanje pogodb, aktov in drugih dokumentov, ko so:
  • prodajne pogodbe,
  • najemne pogodbe,
  • služnostne pogodbe,
  • akti ali sporazumi o ustanovitvi etažne lastnine,
  • pogodbe o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih stavbah,
  • gradbene pogodbe,
  • splošni pogoji prodaje,
  • razpisna dokumentacija ipd.;
 3. pravno podporo v postopkih za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj;
 4. skrbni pravni pregled nepremičnin;
 5. davčno svetovanje na področju nepremičnin;
 6. zastopanje strank pred državnimi organi (upravni in inšpekcijski postopki ter nepravdni sodni postopki, kot so: postopek za vzpostavitev etažne lastnine, delitev solastnine, nujna pot, …).